Cultivars

In de toekomst vind u hier alle mogelijke cultivar informatie van het Bolroy sortiment.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holland Bolroy Markt / Privacy Policy & Cookies

In deze Privacy- en Cookieverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens worden verzameld (verwerkt) wanneer u gebruikmaakt van de website www.hollandbolroymarkt.nl, alsmede de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen.

Deze Privacy- en Cookieverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, en niet op persoonsgegevens die wij via andere methoden of diensten verzamelen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Holland Bolroy Markt B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de website. Wij zijn een vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Heiloo aan de Kennemerstraatweg 431 (1851 PD).

Cookies
Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

Op deze site gebruiken wij enkel functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed werken van de website. Deze cookies registreren geen persoonlijk identificeerbare informatie, en delen geen informatie met derden. Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Zogeheten functionele cookies vallen buiten de cookiewet. Hiervoor hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verwerken persoonsgegevens zoals bedrijfsnaam, eventueel de naam van contactpersoon, adres gegevens, telefoonnummer, emailadres, BTW nummer, KVK nummer en relatienummer van IVB's. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieŽn die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor wij ze verzamelen.

Website bezoek
Wij verzamelen bezoekgegevens tijdens het gebruik van onze website. Hierbij moet u denken aan IP-adressen en de tijdstippen van gebruik. Dit doen wij om de status van uw opgave op onze website te kunnen volgen en te analyseren, met als doel het optimaliseren van de gebruikservaring. Daar waar mogelijk worden deze geanonimiseerd. Deze bezoekgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Bolroy opgave correspondentie
Bolroy verzend email betreffende de Bolroy opgave naar haar relaties. Deze zogenoemde service mails komen voort uit de verplichting tot het doen van opgave van Bolroy soorten. Hetgeen voortvloeit uit de Algemene Voorwaarden van Holland Bolroy Markt B.V. De persoonsgegevens van onze relaties gebruiken wij hiervoor op basis van een gerechtvaardigd belang.

Bolroy nieuwsbrieven
Naast service mails heeft Bolroy de mogelijkheid tot het versturen van algemene nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en (teelt) statistieken. Op basis van toestemming wanneer u zich specifiek aanmeld voor een van de nieuwsbrieven. Het beheer van de nieuwsbrieven is mogelijk binnen Mijn Bolroy onder Mailing. Hier kan door middel van een vinkje de betreffende nieuwsbrief worden aan- of afgemeld.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld als dit niet overeenkomt met het doel waarvoor wij deze gegevens van u hebben ontvangen, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als dit nodig is voor het leveren van onze dienstverlening. Wij delen uw gegevens met dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens ons, bijvoorbeeld ten behoeve van onze hosting, beheer en onderhoud van onze systemen. Met deze dienstverleners gaan wij overeenkomsten aan die hen verplichten uw privacy te waarborgen en passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Beveiliging
Met de door ons genomen beveiligingsmaatregelen streven wij ernaar om misbruik van en ongewenste toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Dit doen wij door het voeren van een strikt autorisatie- en beveiligingsbeleid, waarbij wij onze dataopslag beperken tot locaties in Nederland. De website van Bolroy draait op een geldig SSL-certificaat, wat inhoudt dat alle interactieve verkeer tussen de website en u altijd verloopt via een beveiligde (https-)verbinding.

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering
Iedereen heeft het recht om de door ons over hem/haar gehouden persoonsgegevens in te zien of op te vragen. Zijn de gegevens die wij van u hebben niet juist dan kunt u ons schriftelijk verzoeken deze te corrigeren (deze zijn tevens te corrigeren via Mijn Bolroy). U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen in verband met uw situatie. Wilt u gebruikmaken van een van deze rechten, dan vragen wij u duidelijk aan te geven wie u bent. De gegevens die wij van onze relaties hebben, zijn voor een ieder van zichzelf (na inloggen) zichtbaar in de Mijn Bolroy omgeving. Hier vindt u uw relatie gegevens, uw opgaven en facturen.

Vragen
Wij zijn te allen tijde bereid vragen over ons privacy beleid en cookieverklaring te beantwoorden. Indien u ons feedback wenst te verstrekken, u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid of overige vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen via info@hollandbolroymarkt.nl, 072 - 5052924, of Kennemerstraatweg 431, 1851 PD Heiloo, Nederland.

Wijzigingen privacy beleid & cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om ons privacy beleid en cookieverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij zullen de datum van de meest recente versie onderaan de Privacy- en Cookieverklaring vermelden. Wij adviseren u de Website regelmatig te raadplegen om te kijken wat de laatste versie is.

Versie; mei 2018